Μετακίνηση στο κυρίως κείμενο

AMIS (Adaptive Multimedia Information System)

Το AMIS είναι μια δωρεάν εφαρμογή ανοικτού κώδικα για την αναπαραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών βιβλίων DAISY 2.02 και DAISY 3 σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα MS-Windows (έκδοση XP-SP3 ή νεώτερη).

Μπορείτε να κατεβάσετε την Ελληνική του έκδοση από τους παρακάτω συνδέσμους (Πλήρες πακέτο και υποστήριξη ελληνικής γλώσσας αντίστοιχα).

Κύριος σύνδεσμος: https://dl.daisy.org/tools/Amis/languages/Setup-amis-Greek.exe

Δευτερεύων σύνδεσμος: https://dl.daisy.org/tools/Amis/languages/Setup-amis-langpack-Greek.exe


Go Read

Το Go Read είναι μια δωρεάν εφαρμογή για την αναπαραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών βιβλίων DAISY 2.02 και DAISY 3 σε φορητές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα και tablets) με λειτουργικό σύστημα Android (έκδοση 4.0 ή νεώτερη).

Κύριος σύνδεσμος: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.benetech.android&hl=en


Read2Go App for the Apple iPad, iPhone and iPod touch

Το Read2Go είναι εφαρμογή για την αναπαραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών βιβλίων DAISY 2.02 και DAISY 3 σε φορητές συσκευές iPad, iPhone και iPod touch (έκδοση iOS 4.0 ή νεώτερη).

Κύριος σύνδεσμος: https://www.bookshare.org/cms/help-center/reading-tools/read2go

Δευτερεύων σύνδεσμος: https://itunes.apple.com/gr/app/read2go/id425585903?mt=8


ReadHear™ Mac

Το ReadHear είναι μια εφαρμογή για την αναπαραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών βιβλίων DAISY 2.02  και DAISY 3 σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Mac OSX (έκδοση v10.5. ή νεώτερη).

Κύριος σύνδεσμος: https://www.gh-accessibility.com/software/readhear-mac-instant-download


Η σχεδίαση της ιστοθέσης πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας.
W3C-CSSW3C-HTML5W3C-WCAG2AAA
Προτείνεται η χρήση με φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.