Μετακίνηση στο κυρίως κείμενο

Σημείωση: Παρακαλούνται τα μέλη του ΠΣΤ που διαθέτουν αριθμό βιβλιοθήκης να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ομιλούντων Βιβλίων πριν προβούν σε νέα εγγραφή.

*Όλα τα παρακάτω στοιχεία είναι υποχρεωτικά.


Ακύρωση
Η σχεδίαση της ιστοθέσης πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας.
W3C-CSSW3C-HTML5W3C-WCAG2AAA
Προτείνεται η χρήση με φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.