Μετακίνηση στο κυρίως κείμενο

Σημείωση: Κατά το διάστημα από 07/07 μέχρι 23/07 δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές στο σύστημα.

Η σχεδίαση της ιστοθέσης πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας.
W3C-CSSW3C-HTML5W3C-WCAG2AAA
Προτείνεται η χρήση με φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.