Μετακίνηση στο κυρίως κείμενο

Η παρούσα έκδοση της Υπηρεσίας Ομιλούντων βιβλίων και Περιοδικών του ΠΣΤ υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η σχεδίαση της ιστοθέσης πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας.
W3C-CSSW3C-HTML5W3C-WCAG2AAA
Προτείνεται η χρήση με φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.