Μετακίνηση στο κυρίως κείμενο

Για να πλοηγηθούμε από Υπολογιστή και να συνδεθούμε στην βιβλιοθήκη του Ομηρου κάνουμε τα εξής:

 

 

Πηγαίνουμε στον σύνδεσμο Σύνδεση και πατάμε Enter.

Πατάμε το πλήκτρο Ε για να μεταφερθούμε στην φόρμα σύνδεσης και πατάμε Enter.

Πληκτρολογούμε το mail μας και πατάμε Tab.

Πληκτρολογούμε τον κωδικό που μας έχει δοθεί και πατάμε Tab.

Στο πλαίσιο επιλογής Θυμήσου με πατάμε διάστημα και πατάμε Tab.

Πατάμε Enter στο Σύνδεση.

Στην επόμενη σελίδα πατάμε το Tab μεχρι να ακούσουμε Βιβλία και πατάμε Enter.

 

Τα πρώτα αυτά βήματα τα κάνουμε μια φορά, ώστε να συνδεθούμε στην σελίδα της βιβλιοθήκης. Να έχετε υπόψη σας, πως αν έχετε μεγάλο χρονικό διάστημα να πλοηγηθείτε στην σελίδα το σύστημα σας αποσυνδέει και θα πρέπει να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

Η σχεδίαση της ιστοθέσης πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας.
W3C-CSSW3C-HTML5W3C-WCAG2AAA
Προτείνεται η χρήση με φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.