Μετακίνηση στο κυρίως κείμενο

Για οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας, μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα "Βοήθεια".

 

Σημαντική υπηρεσία για τα άτομα με απώλεια όρασης, είναι η δανειστική βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών (ΠΣΤ), η οποία είναι στην διάθεση όλων των τυφλών της χώρας και της Κύπρου. Ιδρύθηκε, ουσιαστικά το 1965 και είναι η πρώτη Υπηρεσία βιβλιοθήκης για τυφλούς στην Ελλάδα. Στόχοι της ήταν αρχικά: να καλύψει τα τεράστια κενά των μαθητών και των σπουδαστών καθώς και τις ευρύτερες ανάγκες πρόσβασης στην λογοτεχνία και γενικότερα στην γνώση. Στα επόμενα χρόνια μέσα από πολλές αντιξοότητες και δυσκολίες η Υπηρεσία αυτή του ΠΣΤ στάθηκε το μοναδικό στήριγμα των μαθητών και φοιτητών μέχρι το 1987 οπότε και ανέλαβε την υποχρέωση της διάθεσης των κειμένων αυτών το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών).

Η Υπηρεσία Ομιλούντων Βιβλίων και Έκδοσης Ομιλούντων Περιοδικών του ΠΣΤ αριθμεί σήμερα περισσότερους από 5000 τίτλους. Τα στούντιο είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα παραγωγής προσβάσιμων ψηφιακών ακουστικών βιβλίων της μορφής DAISY (Digital Accessible Information System) και γίνεται σημαντική προσπάθεια ποσοτικής αύξησης και ποιοτικής αναβάθμισης του περιεχομένου της βιβλιοθήκης.

Φιλοδοξία της Υπηρεσίας αυτής είναι να ανταποκρίνεται συνεχώς και περισσότερο στις ανάγκες και τις προσδοκίες των τυφλών, να μπορεί να παρακολουθεί την πραγματικότητα του βιβλίου, να κατακτά καινούργιες περιοχές γνώσης και να γίνει μέσο επικοινωνίας, υψηλής ψυχαγωγίας και πολύπλευρης ενημέρωσης των Ελλήνων τυφλών. Η αναβάθμιση της Υπηρεσίας αυτής το 2016 προσανατολίζεται στο να φτάσει το βιβλίο και η πληροφόρηση μέχρι τον τελευταίο τυφλό της χώρας μας με το γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών του νέου συστήματος ΟΜΗΡΟΣ. Μια πολύ σημαντική δραστηριότητα και καινοτομία της Υπηρεσίας αυτής, είναι η έκδοση και κυκλοφορία δύο ομιλούντων περιοδικών με ύλη γενικού ενημερωτικού ενδιαφέροντος (εφημερίδων και περιοδικών ημερήσιου τύπου) καθώς και εξειδικευμένων πληροφοριών του χώρου των τυφλών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα περιοδικά αυτά διατίθενται και διανέμονται ατελώς. Επίσης, εκδίδονται και κυκλοφορούν και μια σειρά μηνιαίων γνωστών περιοδικών (του τύπου) συνδρομητικά και κατ’ επιλογή από τα ίδια τα μέλη, που και αυτά διακινούνται ατελώς.

Η σχεδίαση της ιστοθέσης πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας.
W3C-CSSW3C-HTML5W3C-WCAG2AAA
Προτείνεται η χρήση με φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.